Wie wij zijn

Stichting De Brouwerij is een initiatief van medewerkers van Centrum de Brouwerij. Wij zetten ons in om kwetsbare Amsterdammers met een gevoeligheid voor psychose, deel uit te laten maken van een gemeenschap waarbij het talent en de mogelijkheden van de deelnemers zoveel mogelijk benut kunnen worden. Van koken tot muziek maken, van elkaar ondersteunen tot administratieve hulp. Met deze geheel nieuwe aanpak doorbreekt De Brouwerij het sociale isolement, waarin mensen met een gevoeligheid voor psychose verkeren.

Hoe we dat doen

Op een innovatieve wijze bouwt Stichting De Brouwerij verder op de behandeling die deelnemers ontvangen vanuit een GGZ instelling. Een goed voorbeeld is de samenwerking met Molemann Mental Health. De mogelijkheden die Stichting de Brouwerij biedt, in combinatie met de aanwezige psychiatrische expertise, maakt dat op kleine schaal grote verschillen worden gemaakt.

Voor iemand die niet bekend is met het centrum is het lastig te benoemen wie, wie is. Dat onderstreept de gelijkwaardigheid van alle aanwezigen bij De Brouwerij. Deelnemers, vrijwilligers en hulpverleners vormen met elkaar een beschermde gemeenschap. Dat is de positieve basis waarbinnen deelnemers zich kunnen ontwikkelen als onderdeel van hun herstel.

Beschermde gemeenschap

Volgens ons is het noodzakelijk om vanuit een beschermde gemeenschap (De Brouwerij) vaardigheden op te doen en zelfvertrouwen op te bouwen. Daarna worden er stappen gezet richting de maatschappij. Elke deelnemer bewandelt zijn eigen pad richting de toekomst. Positiviteit, wilskracht en doorzettingsvermogen staan hierbij voorop. Gaandeweg de ontwikkeling van de deelnemers wordt er niet alleen aan activiteiten in huis deelgenomen, maar zijn er ook verschillende activiteiten buitenshuis.

We doen het samen...

Peer to peer education is belangrijk voor de ontwikkeling van de deelnemers. Het contact met gelijkgestemden is een belangrijke ondersteunende factor. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat is voor ieder mens heel wezenlijk. Het samenzijn met ervaringsdeskundigen, maakt dat deelnemers ook in hun angsten er niet alleen voor staan. Deze vorm van zorg voor de ander reikt verder dan het primaire contact met behandelaars. Waarmee een essentieel verschil wordt gemaakt in deze geïntegreerde behandeling, ten opzichte van bestaande methodieken, waarin de medische behandeling en de herstelinitiatieven gescheiden van elkaar functioneren.

...met onze vrijwilligers!

Bij de verschillende activiteiten spelen ook vrijwilligers een grote rol. Dit kunnen zowel mensen van buiten zijn, maar ook familieleden of deelnemers zelf die een activiteit op zich nemen. Het contact met de vrijwilligers creëert de gewenste wisselwerking met de maatschappij in een beschermde omgeving.

Maar mag ik u iets vragen?


Wij zijn zeer gelukkig met de bijzonder veelbelovende verwezenlijking van onze missie. Dankzij de korte lijnen is er een broedplaats van ideeën, projecten en activiteiten ontstaan. Helaas zijn onze beperkte financiële middelen een factor waar wij voortdurend rekening mee hebben te houden. Dat vraagt om creatieve oplossingen, maar omdat wij toch graag wat meer financiële ruimte zouden willen hebben, hebben we besloten om donateurs te werven. Binnenkort zal er op deze website ook een mogelijkheid komen om via iDeal een donatie te doen.

Ten alle tijde kunt u natuurlijk onze activiteiten ondersteunen door een bedrag te storten op onze Triodos-bankrekening.

NL95 TRIO 0390361054

Elk bedrag is welkom. Alvast bedankt!

Laat je horen!

Deelnemers voor 'kennismaken met'...gevraagd

Om elkaar beter te leren kennen willen we korte portretten publiceren van leden en vrijwilligers van De Brouwerij. Deze portretten komen in de Nieuwsbrief en op de website. Aan de hand van een paar vaste standaard vragen en eventueel (als je dat wilt) een portretfoto wordt iedereen die dat wil even in the spotlight gezet. Vind je het leuk om hieraan mee te doen, geef je dan op onder vermelding van 'kennismaken met' en stuur een e-mail naar: nieuwsbrief@stichtingdebrouwerij.nl.

Je wordt dan geinterviewd en krijgt uiteraard de tekst vooraf te lezen. Als je dat leuk vindt, kun je natuurlijk zelf ook een portrettekst schrijven aan de hand van het standdaardformat eventueel aangevuld met je eigen (blog)-verhaal.

Communicatieteam Stichting de Brouwerij