DOEN – LEREN – ONTWIKKELEN – SAMEN!

Stichting De Brouwerij een jonge organisatie die zich inzet om kwetsbare Amsterdammers met een gevoeligheid voor psychose, deel uit te laten maken van een gemeenschap. Wij zien dat sociaal contact en in beweging komen de weg is naar herstel.

Visie
De Brouwerij streeft ernaar het welzijn van mensen met een psychotische kwetsbaarheid te verhogen. Met dezelfde rechten, kansen en verantwoordelijkheden als iedere burger. Verbinding, hoop en gemeenschapszin staan hierin centraal. Wij willen Nederland (GGZ) laten zien dat het anders kan.

Missie
Vanuit waarden als gelijkwaardigheid en wederkerigheid, creëren wij een positieve en energievolle sfeer waarin leden (onze cliënten) leren ontdekken dat ze meer zijn dan hun psychotische kwetsbaarheid.

Hoe?
De Brouwerij bouwt verder op de behandeling die leden vanuit een GGZ-instelling ontvangen. Professionals, leden en vrijwilligers werken samen aan herstel. De integratie van behandeling en herstel, maakt dat op kleine schaal, grote verschillen worden gemaakt. Onze werkwijze is in brede zin vooral faciliterend en draagt eraan bij dat er minder aanspraak wordt gemaakt op acute zorg. Naast initiatief, verantwoordelijkheid en betrokkenheid hebben de leden vooral behoefte aan oprechte aandacht, optimisme en vertrouwen. Dit zijn belangrijke vaardigheden en eigenschappen om de leden te laten ontdekken dat zij meer kunnen en zijn dan hun psychotische kwetsbaarheid. Dit geeft een duurzaam en goed contact: verbinding.


Nieuwjaarsborrel!

Dinsdag 17 januari is het zover. De nieuwjaarsborrel voor alle vrijwilligers en het behandelteam van de Brouwerij. Een moment voor verbinding en uitwisseling. Evalueren, vooruitkijken en vieren. Samen het glas heffen op het jaar 2017!
Om 16:00 ben je welkom. Zo rond 19:30 gaan we weer richting huis. Het buurtrestaurant zorgt ervoor dat de buikjes gevuld worden.
Hopelijk tot dinsdag!
 

Triodos bankrekeningnummer: NL95TRIO0390361054 | KvK-nummer: 60276363 | ANBI-status sinds 20-03-2014. | RSIN nummer 953839487