Bestuur

Mark Poons

Secretaris

mark-crop

Ik ben Mark Poons, senior verpleegkundige bij Centrum de Brouwerij. Ik ben al jaren werkzaam binnen de gezondheidszorg als verpleegkundige. Een aantal jaren geleden met Jules Tielens en Martin Voerman een nieuwe ambulante polikliniek gestart. Vanuit hier zijn wij Stichting de Brouwerij begonnen. Wij zetten ons in om een nieuwe vorm van zorg te ontdekken samen met patiënten, vrijwilligers, familieleden en professionals. Ik ben betrokken als bestuurslid.

Martin Voerman

Penningmeester

Als verpleegkundig specialist ben ik vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Centrum de Brouwerij. In Stichting de Brouwerij ben ik penningmeester. Ik zie het als mijn taak om te zorgen voor voldoende financiële middelen in de stichting, maar misschien nog wel belangrijker: voldoende organisatiekracht achter alle leuke, herstel-ondersteunende initiatieven die door onze leden en vrijwilligers bedacht worden.

Raad van Toezicht

Gijs Francken

Mede-eigenaar van Resilience+ een congresbureau dat vele innovaties uit binnen- en buitenland in de ggz en het sociaal domein een platform wil bieden. Hij houdt zich vooral bezig met de bedrijfskundige kant van Resilience+ en andere bedrijfjes. Voorheen was hij werkzaam als ervaringsdeskundige en maatschappelijk werker bij respectievelijk Mentrum en Rivierduinen. Ook heeft hij gewerkt bij Stichting “Huisjes”, een project wat zich bezig hield met het wonen en de zorg van langdurende zorg cliënten. Zeg maar de voorloper van ART. Oud-voorzitter Anoiksis.

Nu 30 jaar geleden na een opname gediplomeerd als bouwkundig ingenieur en een vijftiental jaar gewerkt als zzp-er bij diverse architectenbureaus waaronder die van zichzelf.

Verder:

  • vader van 2 kinderen, grootvader (afgelopen donderdag) van 1 kleinzoon. Momenteel is hij samenwonend.
  • toeren op de sportfiets
  • weg met de camper

Adriaan Voormolen

In februari 2018 ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht en zal vanuit die hoedanigheid met name gefocust zijn op het belang van het telkens weer goed en gedisciplineerd keuzes maken. Het ondernemerschap en de integrale kijkt vanuit de patiënt is in mijn ogen uniek voor de zorg en de reden dat ik me er graag voor inzet.

 Michiel van Hees

Directeur/oprichter van CQ procesmanagement, adviesbureau dat actief is op het snijvlak van zorginhoud met samenwerken, processen en bekostiging. Een mooie positie omdat je bij veel organisaties mee mag kijken en zorgen dat de zorg beter geregeld wordt. Dat dit niet vanzelf gaat heb ik in de afgelopen jaren gezien. Er zit enorm veel potentieel in de mensen die in de zorg werken, wij mogen meehelpen om dat te ontsluiten en als je de inhoud voorop stelt leidt dat tot mooie resultaten.

Nevenfuncties:

  • Vader van 3 kinderen
  • Trouwambtenaar van de gemeente Zundert
  • Voorzitter theatersportvereniging Totdat De Dom Valt