Onze activiteiten

De Brouwerij is iedere werkdag vanaf half 9 geopend. Het aanbod van activiteiten bepaalt de sluitingstijd. Er worden ook regelmatig activiteiten in het weekend georganiseerd.
Al deze activiteiten zijn gericht op ontspanning, educatie en verbinding. De eerste stappen in het werken aan herstel worden gezet door middel van persoonlijke ontwikkeling en zorgen voor lichaam en geest. Ieder mens is anders, zo ook de behoeften. Het basisaanbod van De Brouwerij activiteiten bestaat uit een open lunch (dagelijks) en tweemaal per week is er een gezamenlijk bereide maaltijd.
Overige activiteiten worden zoveel mogelijk bottom-up ontwikkeld door de deelnemers zelf in samenspraak met de coördinator en het behandelend team. Op het programma staan activiteiten gericht op creativiteit (theater, muziek, beeldende vorming, kunst), sport (spinnen, hardlopen, fitness), lichaamsbewustwording (Aikido, yoga, lichaamsgericht werken), herstelmethodieken (Wellness Recovery Action Plan). Voor jongeren is er een aparte activiteit – het Young Ones-programma.
Via het activiteitenaanbod wordt er ook nadrukkelijk contact gemaakt met de buurt. Zo onderhouden we met de buurtgenoten een moestuin. Bovendien zijn de buren tijdens de buurtrestaurants welkom voor een heerlijke maaltijd. Ook de garageverkoop is een fenomeen, die samen met de buurt tot stand komt.

Activiteitenkalender

Naast de activiteiten in de kalender is er iedere dag tussen 12:00 en 13:15 uur een lunch voor leden, hulpverleners, vrijwilligers en familieleden.  Op maandag en donderdag is er rond 18.00 uur een ledendiner. Iedere 3 weken is er 'buurtrestaurant', waarbij plaats is voor zo'n dertig eters.

Facebook

Centrum de Brouwerij

Workshop 'Voorbij Zelfstigma'
De workshop gaat d.m.v. interactieve werkvormen in op rolmodellen om uiteindelijk te komen tot tegelwijsheid. Er wordt uitgelegd wat zelfstigma is en welke rolmodellen je hebt. Daarnaast breng je de voor jou belangrijke kwaliteiten van je rolmodel en jezelf in kaart. Aan de hand hiervan wordt gekomen tot een wijze spreuk die op een tegel komt.

Doelgroep:
Cliënten, familieleden, hulpverleners en ervaringsdeskundigen

Datum:
De workshop wordt aangeboden op de onderstaande dagen en tijd.

donderdag 22 november 2018 13.00 – 14.30
woensdag 9 januari 2019 16.00-17.30
Locatie:
De workshop vindt plaats in het kantoor van Adstructie op Veembroederhof 105 te Amsterdam.
Docent:
Maarten Muis
Maarten is antropoloog en directeur van Adstructie. Hij is al jaren actief op het terrein van beeldvorming rond psychiatrische diagnoses. Hij is schrijver van het boek Meer dan dat... Deze workshop ontwikkelde hij naar de laatste inzichten van hoe zelfstigma van grote invloed is op iemands herstel.
Kosten:
De kosten voor de workshop zijn 25 euro (particulier tarief) en €65,- (organisatie tarief).
Meer informatie:
Meer informatie over de workshop kan worden verkregen via 020 7373369. Vragen naar Hilda Stam of Maarten Muis. Of mail naar Hilda Stam
... See MoreSee Less

View on Facebook

KNOP HOME