Wie wij zijn

Stichting De Brouwerij is een initiatief van medewerkers van Centrum de Brouwerij.
Wij zetten ons in om kwetsbare Amsterdammers met een gevoeligheid voor psychose, deel uit te laten maken van een gemeenschap waarbij het talent en de mogelijkheden van de deelnemers zoveel mogelijk benut kunnen worden. Van koken tot muziek maken, van elkaar ondersteunen tot administratieve hulp. Met deze geheel nieuwe aanpak doorbreekt De Brouwerij het sociale isolement, waarin mensen met een gevoeligheid voor psychose verkeren.

Animatie: Liesbeth Worm | Muziek: Ajay Kalloe | Voice-over: Angèle de Jong

Op een innovatieve wijze bouwt Stichting De Brouwerij verder op de behandeling die deelnemers ontvangen vanuit een GGZ instelling. Een goed voorbeeld is de samenwerking met Molemann Mental Health. De mogelijkheden die Stichting de Brouwerij biedt, in combinatie met de aanwezige psychiatrische expertise, maakt dat op kleine schaal grote verschillen worden gemaakt.

Voor iemand die niet bekend is met het centrum is het lastig te benoemen wie, wie is. Dat onderstreept de gelijkwaardigheid van alle aanwezigen bij De Brouwerij. Deelnemers, vrijwilligers en hulpverleners vormen met elkaar een beschermde gemeenschap. Dat is de positieve basis waarbinnen deelnemers zich kunnen ontwikkelen als onderdeel van hun herstel.

Beschermde gemeenschap

Volgens ons is het noodzakelijk om vanuit een beschermde gemeenschap (De Brouwerij) vaardigheden op te doen en zelfvertrouwen op te bouwen. Daarna worden er stappen gezet richting de maatschappij. Elke deelnemer bewandelt zijn eigen pad richting de toekomst. Positiviteit, wilskracht en doorzettingsvermogen staan hierbij voorop. Gaandeweg de ontwikkeling van de deelnemers wordt er niet alleen aan activiteiten in huis deelgenomen, maar zijn er ook verschillende activiteiten buitenshuis.

We doen het samen…

Peer to peer education is belangrijk voor de ontwikkeling van de deelnemers. Het contact met gelijkgestemden is een belangrijke ondersteunende factor. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat is voor ieder mens heel wezenlijk. Het samenzijn met ervaringsdeskundigen, maakt dat deelnemers ook in hun angsten er niet alleen voor staan. Deze vorm van zorg voor de ander reikt verder dan het primaire contact met behandelaars. Waarmee een essentieel verschil wordt gemaakt in deze geïntegreerde behandeling, ten opzichte van bestaande methodieken, waarin de medische behandeling en de herstelinitiatieven gescheiden van elkaar functioneren.

…met Onze vrijwilligers!

Bij de verschillende activiteiten spelen ook vrijwilligers een grote rol. Dit kunnen zowel mensen van buiten zijn, maar ook familieleden of deelnemers zelf die een activiteit op zich nemen. Het contact met de vrijwilligers creëert de gewenste wisselwerking met de maatschappij in een beschermde omgeving.Meer over:

   


LAATSTE BERICHTEN
Kennismaken met…Bonny Schillemans
‘Ik ben 33, geboren in Amsterdam, en heel klassiek, opgegroeid in Almere. Op mijn 19e ben ik weer naar Amsterdam
Lees meer
Kennismaken met…Jody Kersten
“Ik ben Jody, 30 jaar.  Ik kom uit Zuid-Limburg waar ik tot mijn 17e heb gewoond. Toen ging ik in
Lees meer
Blogworkshop: Achteraf had ik spijt dat ik mijn mond niet had gehouden.
Onderstaand verhaal werd als schrijfoefening in de vorm van een ‘kettingbrief’ door de cursisten geschreven. De eerste alinea vormde, naar
Lees meer

[alle berichten]