Berichtgeving overdracht activiteiten Stichting de Brouwerij – MoleMann Mental Health BV

Amsterdam, 15 januari 2020

Beste leden, vrijwilligers en andere betrokkenen van Stichting de Brouwerij,

In navolging op de berichtgeving van 27 december kunnen wij berichten dat het alsnog gelukt is om tot overeenstemming te komen met MoleMann!

Dit betekent dat (met terugwerkende kracht per 1 januari) MoleMann de activiteiten in de Brouwerij zal continueren, de medewerkers (Jacco, Pelle en Jody) in dienst neemt en het WMO contract met de gemeente verkrijgt.

Komende periode zullen we gebruiken om de overdracht af te ronden. Onder andere zullen alle vrijwilligers benaderd worden om toestemming te vragen voor het overdragen van hun persoonsgegevens, zodat MoleMann hen een nieuw vrijwilligerscontract aan kan bieden.

Verder moet de website geactualiseerd worden en nog vele andere kleinere zaken.

Stichting de Brouwerij zal los van MoleMann doorgaan. Het is nog onduidelijk hoe precies, in ieder geval zal de Stichting de doelstelling – het ondersteunen en voorlichten van mensen met psychose – blijven nastreven. Zodra daar meer duidelijkheid over is zullen wij dit uiteraard communiceren.

Onderdeel van de overeenkomst met MoleMann is dat Stichting de Brouwerij haar naam zal veranderen, zodat er geen verwarring ontstaat met Centrum de Brouwerij. We denken nog na over een goede naam. Suggesties zijn uiteraard van harte welkom!

Graag spreken wij onze dank uit voor alle waardevolle contacten die er in de afgelopen jaren zijn geweest. Wij nemen nu afscheid, maar hopen dat jullie er samen voor blijven zorgen dat de Brouwerij die bijzondere, unieke gemeenschap blijft die het geworden is.

Hartelijke groet,

Martin Voerman, voorzitter
Mark Poons, secretaris
Michiel Terwindt, penningmeester
martin.voerman@stichtingdebrouwerij.nl
mark.poons@stichtingdebrouwerij.nl
michiel.terwindt@stichtingdebrouwerij.nl

 

PS:

Vanaf heden kunt u voor alle vragen omtrent behandeling en welzijnsactiviteiten in de Brouwerij terecht op één punt: Centrum de Brouwerij, website: www.centrumdebrouwerij.nl , telefoon 088-0201350