Bestuur

Martin Voerman
voorzitter
Als verpleegkundig specialist ben ik vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Centrum de Brouwerij. Als voorzitter zie ik het als mijn taak om te zorgen voor voldoende (financiële middelen in de stichting, maar misschien nog wel belangrijker: voldoende) organisatiekracht achter alle leuke, herstel-ondersteunende initiatieven die door onze leden en vrijwilligers bedacht en uitgevoerd worden.
Mark Poons
Secretaris
Ik ben verpleegkundig specialist bij Centrum de Brouwerij en al jaren werkzaam binnen de gezondheidszorg. Ik ben vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van deze psychosekliniek. Vanuit het centrum hebben wij Stichting de Brouwerij opgericht, waarmee we de sociale activiteiten van vrijwilligers en leden een eigen plek in de organisatie kunnen geven.
Michiel Terwindt
Penningmeester
Ik ben sinds 2017 lid van Centrum de Brouwerij en in het dagelijks leven actief als zzp-er in de financiën. Ik ben erg enthousiast over de activiteiten van Stichting de Brouwerij. De stichting draait grotendeels op vrijwilligers en ik vind het dan ook leuk en nuttig dat ik op deze wijze mijn bescheiden steentje aan de stichting kan bijdragen. De stichting wordt de laatste jaren steeds volwassener, een ontwikkeling die graag wil ondersteunen.

Raad van Toezicht

Gijs Francken
Ik ben mede-eigenaar van Resilience+ dat innovaties uit binnen- en buitenland in de ggz en het sociaal domein een platform wil bieden. Ik houd me vooral bezig met de bedrijfskundige kant van deze onderneming. Voorheen was ik werkzaam als ervaringsdeskundige en maatschappelijk werker bij respectievelijk Mentrum en Rivierduinen. Daarnaast heb ik gewerkt bij Stichting ‘Huisjes’, een project dat zich bezighield wonen en zorg voor cliënten in de langdurende zorg. Jarenlang was ik voorzitter van cliëntenorganisatie Anoiksis. Als bouwkundig ingenieur heb ik vijftien jaar gewerkt bij diverse architectenbureaus
Adriaan Voormolen
In februari 2018 ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht en zal vanuit die hoedanigheid met name gefocust zijn op het belang van het telkens weer goed en gedisciplineerd keuzes maken. Het ondernemerschap en de integrale kijkt vanuit de patiënt is in mijn ogen uniek voor de zorg en de reden dat ik me er graag voor inzet.
Michiel van Hees
Ik ben directeur/oprichter van CQ procesmanagement, een adviesbureau dat actief is op het snijvlak van zorginhoud en samenwerken, processen en bekostiging. Een mooie positie omdat je bij veel organisaties mee mag kijken en zorgen dat de zorg beter geregeld wordt. Dat dit niet vanzelf gaat heb ik in de afgelopen jaren gezien. Er zit enorm veel potentieel bij de mensen die in de zorg werken. Als je de inhoud voorop stelt leidt dat tot mooie resultaten