blog

Jurispudentie

door H.T. visser

Hoera, er is jurisprudentie die enigszins normaal lijkt wat huurverhogingen betreft.

Een uitspraak is gedaan die schandalige huurverhoging beperkt. Van 6% naar 1%. Nog steeds geen verwachte verlaging, maar minder misdadig. Wat, waar en door wie ben ik helaas vergeten. Neem maar aan dat het geen onzin is.

En omdat wij als bezoekers van “De Gekroonde Valk” naast de verhuurclub “De Key”zitten, is het misschien leuk daar iets over te schrijven. Aldus dus:

Regelmatig giga huurverhogingen. Gigantische onderhoudsgebreken en een afgevaardigde van deze club die zich dhr. van der G. laat noemen. Sterk intimiderend, en in ieder geval 1 andere werknemer van ”De Key” aanzettend tot gluiperige leugens en rotopmerkingen. Een nare man dus.
Als onderhoudsgebreken kunnen zoal genoemd worden: Lekke ramen en deuren, doffe dreunende en heftige klappen veroorzakende combi-ketel. Deze ketel maakte ook wel amechtig en hijgende, snorkende en weet ik veel wat niet al voor geluiden. Dat de ruimte van de combi-ketel roetzwart was hoeft natuurlijk geen betoog. Reeds zo een 30 jaar is er ijsafzetting ‘s winters op de trap. Zwangere vrouwen riskeren zo hun leven en ook het leven van hun ongeboren vrucht.
Dolgelukkig natuurlijk de werknemers van het onderhoudsbedrijf van de ketel. Zo vakkundig als men daar het balletje wat werkgelegenheid elkaar wist toe te spelen is ongekend. Of de installatie moet krankzinnig moeilijk te onderhouden zijn. Wat natuurlijk kan. Hulde ook aan de ketel monteurs van de firma Feenstra. Zij lieten immers weten dat er iets mis was met de gaswinning in Groningen, zo is mijn conclusie. Met onderhoud had het in ieder geval niets te maken. Dat het voor mij een vervelende story was hoeft geen betoog. Nogmaals hulde aan de Friese naam Feensta. Misschien voelden zij zich toch verantwoordelijk voor het Groningse. Immers, ook de stad Groningen heeft Friese plompebladen in zijn stadswapen. Het is anno 2018 het jaar waarin Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is. Tesamen met de hoofdstad van Malta, Valetta. Malle toestanden dienen dan aangepakt te worden.

Ik heb wel gehoord van wantoestanden bij de verhuur, waarbij de huurcommissie besliste dat de huur naar het bedrag ging dat betaald werd bij het betrekken van de woning. Het schijnt dat de huurcommissie echter oververtegenwoordigd is door de verhurende partij.
Bij de uitspraak betreffende een lager percentage, bleek dat de gemaakte bouwkosten er al lang uit waren. Men was, zoals je zou kunnen zeggen eens stevig aan het zakken vullen. Mensen van een zeker fatsoen en niveau zouden dat dus niet moeten doen. En jawel, men besloot eens een normale uitspraak te doen. Na ellenlang gezeik en geprocedeer, moest men toch wel toegeven dat men van “de gekke” was. Dat zeiden ze natuurlijk niet, maar men deed wat “normaler”.

Bij “De Key” probeert men op korte termijn gemaakte kosten terug te verdienen. Grote kul, want wanneer men daar wat langer over doet, kan de huur enorm veel lager blijven. Een Jonkheer in Amsterdam verhoogde de huur bijna nooit. Dat was natuurlijk heel goed voor de verhuurder-huurder relatie, zo vernam ik. Iets wat volgens mij de inflatie beperkt. Onzin is het in ieder geval niet.