Klachtenregeling

Ben je niet tevreden over de manier waarop we met je omgaan of besluiten die er samen met jou zijn genomen? Praat hier dan over met de betreffende persoon. Wil je dat niet of kom je er met die persoon niet uit? Dan kun het ook bespreken met de leidinggevende van de betreffende persoon of iemand anders binnen Stichting de Brouwerij. Samen komen we er meestal wel uit.

 

Klacht indienen

Natuurlijk kun je ook formeel een klacht indienen. Dit kan via e-mail info@stichtingdebrouwerij.nl of per brief.

 

Behandeling klacht

De Klachtencommissie bevestigt binnen 7 dagen de ontvangst van je klacht en stuurt de procedure voor behandeling aan je op. De Klachtencommissie kan beide partijen onafhankelijk van elkaar vragen de zaak mondeling toe te lichten. Na uitspraak van de Klachtencommissie informeert het bestuur van Stichting de Brouwerij je of we maatregelen nemen naar aanleiding van je klacht en zo ja, welke. Houd er rekening mee dat de behandeling van je klacht even kan duren. Je kunt je klacht altijd intrekken, ook als de Klachtencommissie deze al in behandeling heeft genomen.

 

Geheimhouding

Uiteraard mogen alle personen die zijn betrokken bij de behandeling van je klacht geen informatie hierover geven aan anderen.

 

Kosten

Aan een klachtenprocedure zijn voor jou geen kosten verbonden.

 

Andere mogelijkheden

Het staat je natuurlijk ook altijd vrij om je klacht in te dienen bij een externe instantie, bijvoorbeeld bij een externe klachteninstantie, de rechter of de Inspectie voor de Gezondheidszorg.