activiteitenevenementennieuws

‘ Kromhout is het mooiste hout’ – Verslag met foto’s van de ochtendsessie Crazywise 2017

De Transformatieve Kracht van het Buitengewone. Dat was de titel van de vierde editie van Crazywise: het doel was te onderzoeken hoe zowel psychotische ervaringen als ervaringen opgedaan met plantmedicijnen een transformerende werking op ons leven kunnen hebben. De Brouwerij was betrokken bij de 2017-editie, in samenwerking met De Brouwerij werd de conferentie georganiseerd in 't Kromhoutmuseum en afgesloten met een borrel in de Brouwerij zelf.

In de ochtend waren er drie inspirerende sprekers die hun visie gaven op ‘de mogelijkheid tot transformatie op individueel en op maatschappelijk niveau’. Hieronder een verslag van Stichting De Brouwerijvrijwilligers Frank Steverink (tekst) en Wendy Wijnen (foto’s).

In opdracht van Crazywise schreef Lizzy Bloem eveneens een uitgebreid verslag over de Crazywise Conferentie 2017.
Lees het verslag hier.


De lezingen werden ingeleid door professor bipolaire stoornissen Ralph Kupka aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De eerste spreker was Stijn Vanheule. Hij is psycholoog en professor in de psychoanalyse aan de universiteit van Gent. Van hem komt de observatie en het citaat dat ‘kromhout het mooiste hout is’. Hij ziet psychotische fenomenen als een existentiële gebeurtenis. Vanheule benadrukte dat het belangrijk is om bij een psychose niet alleen te kijken naar een onderliggend probleem, maar ook naar de ervaring zelf. Wat voor impact heeft een psychose op iemand? Wat maakt de persoon door? Angstsymptomen zijn daarbij een logisch, maar subjectief, antwoord op een crisiservaring. Hij ziet een psychose als een overlevingsstrategie, een reële ervaring, met een boodschap in een niet gedeelde taal, die voor vervreemding zorgt. Bij een psychose word je overvallen, door stemmen of lichaamservaringen. Een psychose zou dan ook gezien moeten worden een creatieve reactie op een buitengewone ervaring.

Vragen uit het publiek gingen over angst en hoe daarmee om te gaan. Zouden behandelaren daar niet ook ervaring in opgedaan moeten hebben; een pleidooi voor ervaringsdeskundigen als behandelaars. Iemand anders merkte op dat een psychose niet alleen een antwoord op existentiële ervaringen is, er zitten ook biologische aspecten aan. Een behandeling met medicijnen lost misschien niets op, maar kan wel helpen.

De tweede spreker was Jolien Smeets, afgestudeerd arts en energetisch therapeut. Zij sprak over integratie en acceptatie van buitengewone bewustzijn-staten in de GGZ. We weten vooral veel niet, begon ze haar betoog. Psychotische ervaringen kunnen een transformatieve kracht hebben. We zijn als mens met een fysiek lichaam onderhevig aan de invloed van energie die ons chemisch verandert. Een psychose zorgt voor depersonalisatie en onthechting van de realiteit waardoor iemand in een andere realiteit komt. Bij een manische periode die aan een psychose vooraf kan gaan, komt veel energie vrij, waarbij iemand tomeloze energie lijkt te hebben en talloze plannen kan hebben. Dat kan dan plotseling overgaan in een depressie, waarbij alle energie ontbreekt. Ze pleitte voor onderzoek naar alternatieve behandelingen, met plant medicijnen bijvoorbeeld. In Suriname zag ze wonderbaarlijke genezingen op basis hiervan en ze is overtuigd van hun helende en therapeutische krachten. Er is nog te weinig studie gedaan naar deze methoden, bijvoorbeeld met ayahuasca, een Zuid-Amerikaanse hallucinogene drank, die als werkzame stof DMT bevat; de psychoactieve stof dimethyltryptamine die een bewustzijnsveranderende werking kan hebben. Niet iedereen heeft daar overigens goede ervaringen mee, vertelde iemand in het publiek en Jolien Smeets beaamde dat. Het probleem van reguliere medicatie is dat het met name dempt, waardoor de boodschap van een psychose wordt gemist.

Er volgde een muzikaal intermezzo van Vincent Swierstra die de Indiase Sarangi bespeelt. De derde en laatste spreker in het ochtendprogramma was Will Hall. De Amerikaan is een internationaal voortrekker van de ervaringsdeskundigenbeweging het promoveren op de afbouw van antipsychotische medicatie. Hall begon zijn betoog met de vraag wat spiritualiteit eigenlijk is. Hij hanteerde de definitie van een unseen order. Psychose is door de eeuwen heen altijd voorgekomen bij mensen en kan dus gezien worden als een normaal onderdeel van het menselijk DNA. Een psychose oproepen is niet zo moeilijk, als mensen zes dagen zonder slaap wakker blijven, gaan ze vanzelf stemmen horen. Een psychose kan een katalysator zijn voor verandering, je kunt erdoor uit de normale realiteit ontsnappen en in een realiteit stappen die beter past bij het crisismoment, maar we moeten er ook niet te romantiserend over doen. Een veranderde staat van bewustzijn is niet zozeer het probleem, als wel het isolement en machteloosheid. Het lijden bij een psychose is heel erg reëel. Voor genezing en herstel bij een psychose zijn verbinding en de terugkeer tot empowerment belangrijk. Liefde, maar ook mindfulness kunnen daarbij helpen en ook iets fundamenteels als voldoende slaap.


 


... en 's avonds was het ook erg gezellig!