geen categorienieuws

Leven in de Brouwerij-themadag

Maandag 11 februari jongstleden was er op de Brouwerij een speciale middag waar  werd gesproken en nagedacht over de toekomst van de Brouwerij. Geest en ledematen werden eerst losgemaakt door Beer Deurvorst, die al eerder met de 5Ritmes-danslessen de Brouwerijleden wist te inspireren.

Aanleiding voor deze themadag was de zorg om betrokkenheid en commitment bij de Brouwerij. In een aantal bijeenkomsten is hierover eerder gesproken door behandelaars, leden en vrijwilligers. (Lees ook het eerdere nieuwsberichten hierover met Lara en Pelle/Annekoos). Ben je geïnteresseerd om ook een bijdrage te leveren kijk dan vooral even naar de oproep onderaan dit bericht, want alle hulp is welkom!

Marinka Lipsius trapt af

Marinka Lipsius is gedragsdeskundige en schrijver en vanuit die rollen wordt ze ook gevraagd om te spreken. Vandaag is ze te gast om bij de leden, medewerkers en vrijwilligers iets van het oorspronkelijke enthousiasme voor de Brouwerij weer naar boven te halen. Een paar dagen daarvoor maken we kennis met haar.

‘Ik raak erg gefascineerd door de veerkracht en moed van mensen. Dat heb ik in 20 jaar werken als leidinggevende en vertrouwenspersoon gezien en het interesseert me ook als sociaal wetenschapper.’ Marinka begeleidt directies en managementteams op het gebied van leiderschapsontwikkeling, talentontwikkeling en verandertrajecten. Ze schreef twee boeken: Factor Moed en Factor Doen waarin ze dieper ingaat op wat moed nou eigenlijk precies is en hoe je daar zelf iets mee kunt doen aan de hand van ‘zeer toepasbare handvatten’.

Marinka Lipsius komt op verzoek van Jacco naar de Brouwerij, omdat we ‘wel wat inspiratie kunnen gebruiken’. In haar rol als organisatiedeskundige adviseert Marinka vaker mensen en organisaties die een ‘dip in de motivatie’ meemaken. Gebruik de crisis om weer terug te gaan naar de wortels, is haar devies. Tijdens de bijeenkomst op maandag stelde ze als buitenstaander ‘frisse vragen’ om dat proces te faciliteren. (Meer weten over Marinka: https://marinkalipsius.nl)

Verslag van de dag

Ongeveer 40 mensen waren aanwezig, evenredig verdeeld over leden, vrijwilligers en behandelaars. Pelle Bast werd voorgesteld, hij volgt Pim op als coordinator: ‘Het dansen was een goed begin om het groepsgevoel te creëren. Ook de behandelaars ‘moesten’ de vloer op.’ Marinka begon haar deel met het laten zien van een filmpje dat ze gemaakt had tijdens een bezoek vooraf op De Brouwerij waarbij mensen vertelden over hun enthousiasme voor deze plek. Vervolgens zijn de groepen gepresenteerd die naar aanleiding van de eerdere bijeenkomsten zijn ontstaan. Zo komt er een evenementencommissie, een activiteitencommissie, een kunstclub die met de ruimte bezig gaat zijn. Stella heeft ter inspiratie een zandanimatie gemaakt welke op de website te zien is. Mensen konden zich ter plekke aansluiten bij deze groepen. Jerry en Jody zijn bezig om een enquete op te stellen voor alle leden om te onderzoeken welke kwaliteiten er ‘in huis’ zijn waar we misschien iets mee zouden kunnen in de toekomst. Gretchen, Frans en Lisa zorgden voor soep en sushi na afloop van het formele deel. Om de goede energie vast te houden, willen Jacco en Pelle de themabijeenkomsten een paar keer per jaar herhalen.

Zandanimatie – Stella Siu Lie Ang


Initiatieven

 • Ledendiner: bij aanmelding voor deelname kan je gelijk aangeven welke taak je op je wilt nemen: boodschappen/recept kiezen, koken/snijden, afwas/schoonmaak. Voordat de maaltijd van start gaat is er een moment van aandacht waar iedere deelnemer gebruik van mag maken. Elk laatste ledendiner van de maand wordt gekoppeld aan een bijzondere activiteit (The Last Supper).
 • Naast de reguliere intake komt er voor nieuwe leden een intake door een vrijwilliger en lid.
 • Nieuwe en bestaande lede ontvangen in maart een boekje waarin allerlei informatie over de Brouwerij is opgenomen en ruimte is voor persoonlijke notes.
 • De komende maanden onderzoeken we de opzet van een buddysysteem.
 • In de maand maart komt er een grootschalig onderzoek onder de leden van de Brouwerij om alle wensen, behoeften en kwaliteiten in kaart te brengen.
 • De organisatie van activiteiten, evenementen en lunch gaat op de schop. Er komen commissies waarin behandelaars, leden en vrijwilligers vertegenwoordigd zijn.
 • Het pand zelf wordt meer tot leven gebracht door eigen gemaakte kunst.
 • De omgangsvormen in de Brouwerij worden geformuleerd
 • Er komt een vertrouwenspersoon voor leden
 • Er komen meer contactmomenten voor leden en vrijwilligers om ervaringen te delen.

Oproep

 

Voor de volgende initiatieven zoeken we nog hulp, spreekt dit je aan en wil je graag een steentje bijdrage laat dat dan aan Jacco of Pelle weten, of stuur een mail naar jacco@stichtingdebrouwerij.nl

 • De activiteitencommissie gaat over het wekelijkse activiteiten aanbod in de Brouwerij als yoga en bewegingsles. Pelle en Riek zoeken hiervoor nog enthousiaste vrijwilligers en leden die mee willen denken en organiseren.
 • De evenementencommissie gaat over het aanbod van bijzonder activiteiten in de Brouwerij als themadagen, kerstborrel en de opendag. Jacco en Bertil zoeken hiervoor nog enthousiaste vrijwilligers en leden die mee willen denken en organiseren
 • De kunstclub wil leven in de het pand van de Brouwerij brengen door meer kunst te creëren en zichtbaar te maken. Stella, Aart, Froukje en Jacco kunnen nog wel een creatieve geest gebruiken.
 • Naast de intake door het behandelteam willen voor nieuwe leden een intake organiseren waarin vrijwilligers en leden meer vertellen over de Brouwerij en haar activiteiten.