evenementennieuws

Peer-counseling

Het komende jaar wordt op de vierde zaterdag van de maand bij De Brouwerij co- of peer-counseling aangeboden. Sessies waarbij mensen echt aandacht voor elkaar hebben, zonder oordeel. Miriam Krekel vertelt.

Co-counseling of peer-counseling, wat is dat eigenlijk?

‘Het is een soort van zelfonderzoek dat je met zijn tweeën doet, waarbij de een praat en de ander luistert. Van tevoren spreek je een tijd af en als die voorbij is draai je de rollen om. Als je praat is het is helemaal jouw tijd, waarbij de ander aandachtig kijkt en luistert. Als je niets te zeggen hebt, zwijg je. Die vrije aandacht, zoals we dat noemen, maakt dat je jezelf serieus neemt. Eigenlijk ben je dan je eigen counselor, raadgever. Je bent eigenlijk met jezelf in gesprek. Vaak lukt het niet in je eentje om ‘naar binnen te kijken’ of je eigen gevoel te onderzoeken. Als iemand alleen maar aandacht geeft en geen verdere vragen stelt of zelf met eigen ervaringen komt, heeft dat als effect dat je als vanzelf naar ‘binnen’ gaat en onderzoekt wat er aan de hand is. Na afloop van de sessie kom je in principe niet terug op wat er gezegd is.’

Het is dus niet de bedoeling dat mensen vragen gaan stellen?

‘Nee. We werken met een contract waarin je afspreekt wat je van elkaar verwacht. Je hebt de rollen werker en medewerker. De werker is degene die praat en die kan van tevoren aan de medewerker vragen om suggesties. Bijvoorbeeld ‘wil je dit herhalen?’ of ‘wil je dit wat harder zeggen?’ of: ‘wil je gaan staan als je dat zegt’, bijvoorbeeld als iemand helemaal in elkaar gekrompen zit terwijl ie praat. Het zijn suggesties, dus de werker kan ze ook negeren. De werker is altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen proces, dus kan ook niet klagen dat de suggestie niet goed was. Doe er wat mee, of negeer het. Het is heel handig om je eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Van peer-counselen leer je ook beter luisteren en je niet bemoeien met het proces van de ander. Dat lijkt misschien een beetje afstandelijk, maar je hebt veel meer aan iemand die je alleen aandacht geeft dan aan allerlei goedbedoelde adviezen.

Het is dus een soort van geassisteerde monoloog?

‘Ja, zo kan je dat noemen. Het is even wennen, maar als je er eenmaal aan gewend bent, is het een ongekende luxe. Je ziet dat mensen zich uiten, waarbij bijvoorbeeld alle woede over iets eruit komt. En als die woede er dan eenmaal uit is, bedenken ze vaak hun eigen oplossingen.’

Waar komt het vandaan?

‘Het is gebaseerd op het werk van de positieve psycholoog Carl Rogers(1902-1987) uit de VS. Rogers was een van de eerste psychologen die vond dat de mens in wezen goed is. Co-counselen was een wereldwijde hype in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw. Nog steeds wordt het gepraktiseerd in de VS, Nieuw-Zeeland, Hongarije, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Israël en Nederland.’

Co-counselen of peer-counselen, wat is het nou?

‘Wij bieden peer-counselen aan, een vereenvoudigde vorm van co-counselen. Als je voldoende ervaring hebt opgedaan en je wilt je kring vergroten, kan je vragen of je toegelaten kan worden tot de Nederlandse Vereniging van Co-counselen. Dan kan je naar landelijke bijeenkomsten en ook naar de CCI: Co-Counselen International. Dat zijn ontzettend inspirerende bijeenkomsten. in 2020 is de CCI in Hongarije.’

Voor wie bied je peer-counselen aan?

‘Voor mensen ‘met psychische ingewikkeldheden’, maar eigenlijk voor iedereen die er behoefte aan heeft. Zie het als een vorm van zelfonderhoud, geestelijke hygiëne. We hebben een aantal proefworkshops gehad in De Brouwerij en nu krijgen we de mogelijkheid om het elke maand in de praktijk te brengen. We hopen een echte gemeenschap te laten ontstaan van peer-counselers die elke maand wat extra leren. Op den duur kunnen de deelnemers zelfstandig sessies doen met elkaar.
Vier keer komt Marlies Tjallingii, een officiële trainer uit Zwolle, om verdiepende technieken te geven. Nieuwe deelnemers kunnen iedere bijeenkomst instappen. Nieuwelingen en wat verder gevorderden kunnen heel goed mixen. Elke bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke kring. Het is een activiteit van stichting Perceval en mensen van De Brouwerij, ook vrijwilligers, zijn welkom. Hoe gemêleerder de groep, hoe beter, wat mij betreft.’

Wat moeten we verder nog weten?

‘De regel dat je niet praat over ‘het werk’ (dat wat je hebt verteld noemen we het werk) is heel belangrijk. Je kunt er alleen over praten als de werker er toestemming voor geeft. Het lijkt vreemd, maar die regel geeft heel veel veiligheid. Dat moet je leren, want je bent gewend om op allerlei kleine manieren terug te komen op wat er gezegd is. Daar zullen we heel veel aandacht aan besteden, want als je je daar niet aan houdt, werkt het peer-counselen niet. En luisteren, zonder zelf iets te zeggen, vereist oefening. Sommige mensen vinden dat helemaal niet prettig, dus voor hen is peer-counselen niet geschikt.
Verder hoeft het niet altijd over problemen te gaan. Je kunt ook gewoon ‘vieren’ dat het goed gaat. En het is gebruikelijk om je eigen naam vaak te noemen, als een bekrachtiging van jezelf.’

Waarom zou je meedoen? Voor wie is het bedoeld?

‘Voor iedereen die meer lol in het leven wil hebben, gelukkiger wil zijn. Je doet het heel nadrukkelijk voor jezelf, niet om anderen te helpen. Als je goed voor jezelf zorgt, kan je ook beter voor anderen zijn.’

De workshop co-counseling vindt plaats op de volgende zaterdagmiddagen van 13.00 tot 16.30 uur -(inloop vanaf 12.30 uur).

 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 25 januari
 • 22 februari
 • 28 maart
 • 25 april
 • 23 mei
 • 27 juni
 • 25 juli
 • 22 augustus

Prijs: Pay What You Can
Locatie: De Brouwerij, Hoogte Kadijk 61, Amsterdam
Als je mee wilt doen, stuur een email naar Miriam Krekel: peercounselen@stichtingperceval.nl
Miriam Krekel werkt als ervaringswerker bij Mentrum en is vijf jaar geleden begonnen met co-counseling.

(Tekst: Frank Steverink, interview vond 21 augustus jongstleden plaats)