Visie & Missie

Visie


Wij zien dat sociaal contact en in beweging komen de weg is naar herstel voor de deelnemers. De Brouwerij streeft ernaar het welzijn van mensen met een psychotische kwetsbaarheid te verhogen. Het ontwikkelen van vaardigheden en het opbouwen van (hernieuwd) zelfvertrouwen staat centraal in onze werkwijze. Verbinding, hoop en gemeenschapszin zijn hierin bepalende elementen.

Missie


Wij willen iedereen met een psychotische kwetsbaarheid laten ontdekken dat ze meer kunnen dan ze denken.